PREHLIADKA FILMOV O FOTOGRAFII / REVIEW OF FILMS ABOUT PHOTOGRAPHY

Kinosála Slovenskej národnej galérie, Riečna 1, Bratislava
Cinema Hall of the Slovak National Gallery, Riečna 1, Bratislava

 3. november
13.00 – 15.00 h

Slovensko / Slovakia

Dáma s fotoaparátom (hovorí Mária Urbaśiowna – Holoubková)
Lady with a camera (Maria Urbašiowna-Holoubková reminisces)
22 min., r. Ivan Húšťava

 Skoro ruja (portrét Roba Kočana)
Soon the rutting season (portrait of Robo Kočan)
13 min., r. Ján Stračina

 Cesta fotografa (portrét Jara Sýkoru)
A photographer’s road (Jaro Sykora’s portrait)
15 min., r. Marek Kuboš

 Tibor Huszár (portrét fotografa)
Tibor Huszár (the photographer’s portrait)
15 min., r. Vlado Balco

 Bulharsko / Bulgaria

Bulharská Fotografická Asociácia
The Bulgarian Photographic Association
20 min., r. Boris Missirkov, Georgi Bogdanov

Photomatone (experimentálne filmy z TV cyklu)
( experimental filmsfrom the TV cycle)
9 min., r. Boris Missirkov, Georgi Bogdanov, G. Tenev

Experimenty bulharských fotografov
Experiments by the Bulgarian photographers
You & Me
3 min., r. Svetoslav Stoyanov, Alexander Evtimov

Walkabout, 5 min., r. Simeon Levy

Happy birthday, 2 min., r. Dragomir Spassov

Metropolis, 3 min., r. Elena Spassova

 15.00 – 15.30 h
prestávka / break

 15.30 – 17.30 h

Česká republika / Czech Republic

Vzlety a pády I / Flights and Falls I.
52 min., r. Věra Chytilová

Vzlety a pády II / Flights and Falls II.
56 min., r. Věra Chytilová

 Podtitul: O troch fotografoch (Zdeněk Tmej, Václav Chochola, Karel Ludwig)

Subtitle: About three photographers (Zdeněk Tmej, Václav Chochola, Karel Ludwig)

 4. november
13.00 – 15.00 h

Ukrajina / Ukraine

Stabat Mater (Yevgeniy Pavlov)
12 min., r. Olga Samolevskaja

Totalna fotografia
Total Photography
(Yevgeniy Pavlov)
12 min., r. N. Kaplan

 Poľsko / Poland

Portrét s nymfami (fotograf Wladyslaw Pawelec)
Portrait with nymphs (Photographer Wladyslaw Pawelec)
30 min., r. Krysztof Rogulski

 Maďarsko / Hungary

Dynastia Divaldovcov (priekopníci umeleckej fotografie)
Dynasty of the Divaldovs (pioneering artistic photography)
22min., r. Péter Vékas

 (Auto)portrét s Róžikou (fotograf Jószef Pécsi)
(Self-)portrait with Róžika (photographer Jószef Pécsi)
44 min., r. László Nádasy

 16.00 h

Obnovená premiéra filmu Plný čas
Renewed premiere of the film Full time
22min., Milota Havránková (Slovakia)