Olga Chernysheva
Portfolio

 Výstava fotografii prezentovaných v ruskom pavilóne
na „Bienále Benátky 2001“, kurátorka výstavy Tatiana Salzirn
Exhibition of photographs on view in the Russian pavilion
at the „Venice Biennials 2001“, curator of the exhibition Tatiana Salzirn

 Glass Art Gallery Simone
Kolárovo nám. 16, Bratislava

3. 11. – 1. 12. 2001
Vernisáž / Opening: 4. 11. 2001 o 17.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelo – piatok / Monday – Friday:
11.00 – 18.00 hod.
sobota / Saturday: 3. 11. 2001
11.00 – 13.00 h