Sergei Chilikov

 Situačná správa o živote na ruskej provincii v 90-tych rokoch
A situational report on life in a Russian province in the 90s

 Galéria Slovenskej poisťovne
 Dostojevského rad 28, Bratislava

1. 11. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 31. 10. 2001 o 15.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
9.00 – 17.00 h