FUJIFILM EUROPRESS PHOTO AWARDS 2001

Víťazné práce národného kola súťaže
Winning works in a round of national competition

 Galéria Café Parnas
Panská 12, Bratislava

1. 11. – 30. 11. 2001 

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
9.00 – 24.00 h
sobota / Saturday:
14.00 – 24.00 h
nedeľa / Sunday:
14.00 – 23.00 h