Jordan Jordanov

Sugestívny prienik tradícií a premien v dokumentárnom cykle zo súčasného bulharského vidieku
A suggestive penetration of traditions and transformations in a documentary cycle from present-day Bulgarian countryside

 Bulharské kultúrne stredisko
Jesenského 7, Bratislava

2. 11. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 1. 11. 2001 o 17.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
10.00 – 18.00 h
sobota / Saturday: 3. 11. 2001
15.00 – 18.00 h
nedeľa / Sunday: 4. 11. 2001
14.00 do 18.00 h