Martin Kollár

Slovensko 2001 – obrazová správa o stave krajiny
Slovakia in 2001 – An illustrated report on the state of the country

 Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác
Panská 19 – 21, Bratislava

4. 11. – 16. 12. 2001
 Vernisáž / Opening: 3. 11. 2001 o 18.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
utorok – nedeľa / Tuesday – Sunday:
10.00 – 18.00 h