Éva Köves

Film sa odkrúca ďalej a fragmenty ulíc, schodíšť a izieb sú namačkané dohromady, tvoriac nové, doteraz nepoznané zoskupenia
The film winds on, and the fragments of street, stairwell and room are sqeezed together, forming new, and heretofore unkonwn groupings

 Kultúrny inštitút Maďarskej republiky
 Palisády 54, Bratislava

1. 11. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 31. 10. 2001, 14.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – štvrtok / Monday – Thursday:
9.00 – 16.00 h
piatok / Friday:
9.00 – 13.00 h
sobota / Saturday: 3. 11. 2001
15.00 – 18.00 h
nedeľa / Sunday: 4. 11. 2001
13.00 – 18.00 h