Lewis Carroll
(1832 – 1898)

 Rodinné portréty z 19. storočia od autora svetoznámej knihy „Alica v krajine zázrakov“
Family portraits from the 19th century of the Author of the world-renowned book Alice in Wonderland

 Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská 41, Bratislava

31. 10. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 30. 10. 2001, 16.00 h

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
utorok – nedeľa / Tuesday – Sunday:
10.00 – 18.00 h