Nottingham Trent University

 Práce učiteľov a študentov z prestížnej univerzity vo Veľkej Británii
Works of teachers and students from a prestigious university in Great Britain

 Galéria Medium
 Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

31. 10. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 30. 10. 2001 o 18.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
10.00 – 17.00 h
sobota / Saturday:
10.00 do 16.00 h