Digital Olympus

Práce Roba Kočana, Štefana Komorného, Tomáša Agata Blońskeho, Silvie Saparovej a Pavla Pechu realizované digitálnym fotoaparátom Olympus Camedia E 10
Works by Robo Kočan, Štefan Komorný, Tomáš Agat Bloński, Silvia Saparová, Pavel Pecha realized with the digital camera Olympus Camedia E 10

 Artotéka
Kapucínska 1, Bratislava

31. 10. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 30. 10. 2001 o 17.00 h

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok, streda, štvrtok / Monday, Wednesday, Thursday:
12.30 – 18.00 h
utorok, piatok / Tuesday, Friday:
10.00 – 16.00 h