Václav Podestát

 Citlivé humanistické dokumenty o ľuďoch od českého fotografa
Sensitive humanist documents on people by a Czech photographer

 České centrum

 Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava

4. 11. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 3. 11. 2001 o 15.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
13.00 – 17.00 h
sobota / Saturday: 3. 11. 2001
15.00 – 18.00 h
nedeľa / Sunday: 4. 11. 2001
13.00 do 18.00 h