Joseph – Paul Skarbek
(1879–1961)

 Reportáž zo života čínskej spoločnosti na začiatku 20. storočia od francuzsko – poľského fotografa

Documentary photographs from the pioneer’s building of railway in the Middle China (Henan)
and everyday life from early 20th century by a French engineer and photographer with Polish origin

 Poľský inštitút
Nám. SNP 27, Bratislava

4. 11. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 3. 11. 2001, 16.00 h 

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
pondelok – piatok / Monday – Friday:
9.00 – 18.00 hod.
sobota / Saturday: 3. 11. 2001
16.00 – 18.00 h
nedeľa / Sunday: 4. 11. 2001
14.00 – 17.00 h