Slovenská fotografia 1925 – 2000
Slovak Photography 1925 – 2000

 MODERNA – POSTMODERNA – POSTFOTOGRAFIA
Modernism – Postmodernism – Postphotography

 Vývoj média vo výbere Aurela Hrabušického a Václava Maceka
Development of the medium in Aurel Hrabušický’s and Václav Macek’s selection

 Slovenská národná galéria
 Rázusovo nábrežie 2, Bratislava

3. 11. 2001 – 10. 2. 2002
Vernisáž / Opening: 2. 11. 2001 o 18.00 h 

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
utorok – nedeľa / Tuesday – Sunday:
10.00 – 18.00 h