Zo súčasnej talianskej fotografie
From Contemporary Italian Photography

Kolektívna výstava vo výbere Roberta Muttiho
Group exhibition in Robert Mutti’ selection

 Považská galéria umenia
M. R. Štefánika 2, Žilina

30. 10. – 30. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 29. 10. 2001 o 17.00 h

 Návštevné hodiny / Exhibition hours:
utorok – piatok / Tuesday – Friday:
9.00 – 17.00 h
sobota, nedeľa / Saturday, Sunday:
10.00 – 17.00 h