Túžba túžiť
Longing for longing

 Súčasná škandinávska fotografia vo výbere Finn Thrane
Contemporary Scandinavian photography in the selection of Finn Thrane

 Umelecká beseda slovenská
Dostojevského rad 2, Bratislava

1. 11. – 25. 11. 2001
Vernisáž / Opening: 31. 10. 2001, 18.00 h

Návštevné hodiny / Exhibition hours:
utorok – nedeľa / Tuesday – Sunday:
13.00 – 18.00 h