Dom fotografie v Bratislave Vás pozýva na originálny Workshop:

ŠTÚDIO AUDIOVIZUÁLNEJ VÝUČBY A KOMUNIKÁCIE alebo AKO SI UROBIŤ NAJORIGINÁLNEJŠIE FOTOGRAFIE ČI VIDEÁ VAŠICH ZÁŽITKOV

Aj obyčajná dovolenka na fotografii alebo videu môže byť zaujímavá a profesionálna...

Voľným prístupom k Vašim individuálnym záujmom si môžete zrealizovať svoje tajné priania zorientovať sa v obrazovej komunikácii pod vedením profesionálov súčasnej audiovizuálnej tvorby.

Audiovizuálna kultúra sa stala neoddeliteľnou súčasťou našej existencie... Digitálna technológia sa dnes stáva dostupnejšou, ale v obchodoch nás oboznámia len s jednoduchou funkčnosťou týchto predmetov. Tu vzniká voľný priestor pre inú ambíciu – posunúť modernú technológiu vyjadrovania ďalej ako LEN záznam, naučiť sa rozumieť audiovizuálnej reči, jej možnostiam výrazu. To je ponuka pre vlastnú realizáciu jednotlivca.
Team renomovaných tvorcov zastupujúcich profesie, ktoré sú kľúčové pri realizácii fotografického či audiovizuálneho diela sa rozhodol odovzdať svoje skúsenosti záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť prípadne si vyskúšať vytvoriť vlastné dielko... Urobte svoje fotografie, či videá z dovoleniek zaujímavejšie...

Kurz sme tematicky rozdelili do piatich víkendov, ktorých cieľom by malo byť vytvorenie „dielka“, od nápadu cez jeho vývoj so zvládnutím všetkých potrebných zložiek v praktickej spolupráci so svojimi školiteľmi. Po úspešnom dokončení fotografickej úlohy alebo vlastného videocvičenia získate certifikát o absolvovaní.


1. Fotografická technika a technológia alebo ako sa dá na predmet pozerat a ako ho zachytiť
Termín: 27. - 29. 5. 2005
Lektori: Mgr. Rudolf Lendel – umelecký fotograf – prednáša na VŠVU v Bratislave, katedra fotografie a multimediálnej tvorby
Igor Kozakovič – zástupca firmy Olympus, špecializácia digitálna fotografia

2. Od dokumentárneho zobrazenia ku štylizácii
Termín: 3. – 5. 6. 2005
Lektori: Dodo Šimončič – filmový a televízny kameraman, prezident ASFK, známy bohatou a kvalitnou tvorbou.
Lucia Nimcová – fotografka, absolventka MasterclassWorld Press Photo 2004, venuje sa reportaznej a dokumentarnej tvorbe

3. Expozícia, sekvencia alebo ako rozprávať príbeh
Termín: 8. – 10. 6. 2005
Lektori: Mgr. Rudolf Lendel - umelecký fotograf – prednáša na VŠVU v Bratislave, katedra fotografie a multimediálnej tvorby
Mgr. Ľuba Velecká – fotografka, scenáristka, režisérka hranej a dokumentárnej tvorby, desať rokov prednášala na VŠMU audiovíziu

4. Vytvorenie vlastného fotografického alebo udiovizuálneho dielka
Termín: 15. – 17. 6. 2005
Lektori: Mgr. Rudolf Lendel - umelecký fotograf – prednáša na VŠVU v Bratislave, katedra fotografie a multimediálnej tvorby
Mgr. Ľuba Velecká – fotografka, scenáristka, režisérka hranej a dokumentárnej tvorby, desať rokov prednášala na VŠMU audiovíziu

5. Predvedenie všetkých vytvorených diel a diskusia ...
Termín: 21. – 24. 6. 2005
Lektori: Mgr. Rudolf Lendel - umelecký fotograf – prednáša na VŠVU v Bratislave, katedra fotografie a multimediálnej tvorby
Mgr. Ľuba Velecká – fotografka, scenáristka, režisérka hranej a dokumentárnej tvorby, desať rokov prednášala na VŠMU audiovíziu


Kontakt
Tel: +421 905 127 185
Email: v.pastekova@orangemail.sk

Cena
Cena za cely kurz: 4 900 Sk
Cena pre studentov: 2 500 Sk

Cena za jednotlive vikendy: 2000 Sk / 1000 Sk (studenti)