MESIAC FOTOGRAFIE 2002

english / slovak

O MESIACI FOTOGRAFIE
O MESIACI FOTOGRAFIE

 

 
Hlavným organizátorom Mesiaca fotografie je spoločnosť FOTOFO v Bratislave, nezisková organizácia podporovaná štátnymi, sponzorskými a súkromnými finačnými prostriedkami.
Prvý ročník festivalu sa konal v roku 1991 a každý rok festival Mesiac fotografie prezentuje okolo 40 výstav fotografov rôznych krajín z celého sveta.
Dramaturgia festivalu je zameraná na systematickú prezentáciu diania v oblasti fotografie v strednej a východnej Európe.
Bratislava sa tak stala dôležitým miestom stretávania sa fotografov z Východu a Západu.
Výstavnými priestormi nie sú len galérie a múzeá, ale aj verejné priestranstvá v snahe dosiahnuť čo najbližší kontakt s divákom.
Festival sprevádza aj celý rad sprievodných podujatí – okrúhle stoly, portfolio reviewing, konferencia, prehliadka filmov o fotografii, workshop – ktoré robia Mesiac fotografie príťažlivým nielen pre odborníkov, ale aj širokú laickú verejnosť.

 

 

MESIAC FOTOGRAFIE 2002

O mesiaci fotografie Výstavy

  1 - 30 november 2002 Konferencia Portfolio rewieving
  VERNISÁŽE Prehliadka filmov o fotografii Najlepšia kniha
TVORIVE DIELNE