Február / February 2005
Obraz a krajina
Image and landscape
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Opened daily (except monday) from 1.00pm till 6.00pm
VERNISÁŽ FOTO. - OPENING PHOTOS 1/2/3
 
November 2004
Digital Olympus
Digital Olympus
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Opened daily (except monday) from 1.00pm till 6.00pm
VERNISÁŽ FOTO. - OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Október / October 2004
Stanko Abadžić - Cesty Jadranom
Stanko Abadžić - Adriatic Routes
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Opened daily (except monday) from 1.00pm till 6.00pm
VERNISÁŽ FOTO. - OPENING PHOTOS 1/2/3
 
September 2004
Rovnými nohami - Vít Šimánek Republika Žižkov, Karel Tůma Potulky 2004, Matúš Zajac Berlínske križovatky
By Straight Legs - Vít Šimánek Republic of Žižkov, Karel Tůma Bummels 2004, Matúš Zajac Berlin Crossroads
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Júl - August / July - August 2004
Karol Kállay - Netrpezlivosť
Karol Kállay - Impatience
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Jún / June 2004
Marcelo Brodsky - Buena Memoria
Marcelo Brodsky - Buena Memoria
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Máj / May 2004
Jonas Dovydenas - Moja iná krajina
Jonas Dovydenas - Another Country Also Mine
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Apríl / April 2004
Martin Marenčin - Slowly Slovakia
Martin Marenčin - Slowly Slovakia
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Marec / March 2004
FUJIFILM EUROPRESS PHOTO AWARDS 2004
FUJIFILM EUROPRESS PHOTO AWARDS 2004
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Február / February 2004
Anton Fiala - Tiché kroky rokov
Anton Fiala - Silent steps of ages
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Január / January 2004
Stano Pekár
Stano Pekár
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Archív 1999-2003 / Archive 1999-2003