December 2003
Vovovo nebo
Vovo's Heaven
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
November 2003
Lucia Nimcová
Lucia Nimcová
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Október / October 2003
Strieborný prach...výber zo slovenskej filmovej fotografie
Silver dust...Selection from Slovak Film Photography
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
September 2003
Štefan Komorný - Fotografie 1991-2003
Štefan Komorný - Photographs 1991-2003
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Júl-August / July-August 2003
Múzeum umenia Benešov
Fine art museum Benešov
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Jún / June 2003
hueckelserafin - bábiky
hueckelserafin - babydolls UK
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Máj / May 2003
Patrick Sutherland - Spiti, zakázané údolie
Patrick Sutherland - Spiti The Forbidden Valley - UK
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Apríl / April 2003
Gustav Ulrich - Altvaterland - SK
Gustav Ulrich - Altvaterland - UK
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Marec / March 2003
Andrej Bán - Iné Slovensko 2002 - SK
Andrej Bán - The Other Slovakia 2002 - UK
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Február / February 2003
Fujifilm Euro Press Photo Awards 2002 - SK
Fujifilm Euro Press Photo Awards 2002 - UK
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
Január / January 2003
Mária Kudasová - Jaskyne a bytosti
Mária Kudasová - Caves And Beings
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Opened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENING PHOTOS 1/2/3
 
December / December 2002
Súčasné tanečné divadlo - sk
Contemporary Theatre of Dance - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2
November/ November 2002
Ivan Matejka - sk
Ivan Matejka - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Október/ October 2002
Paríž - sk
Paris - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3/4

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3/4
 
September/ September 2002
Medzičas - sk
Meantime - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Júl/ July 2002
Subjekt - Objekt - sk

Subject - Object - eng

Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Jún/ June 2002
Filmový plagát - sk
Film poster - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Máj/ May 2002 (1.5. - 31.5.)
Viliam Malik a Bratislava - sk
Viliam Malík and Bratislava - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Apríl/ April 2002 (3.4. - 28.4.)

Péter Korniss
The Guest Worker (Gastarbeiter)- sk

Péter Korniss
The Guest Worker (Gastarbeiter)- eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Marec/ March 2002 (6.3. - 31.3)
Dita Pepe (Hornsteinerová) - sk
Dita Pepe (Hornsteinerová) - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Február/ February 2002 (6.2. - 3.3)
Austrália - Červené vnútrozemie - sk
Australia - Red Inland - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
Január/January 2002
Jakub Byrczek - sk
Jakub Byrczek - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
December/December 2001
Skúmanie súčastnosti - sk
Investigating the present - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3

Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3
 
November/November 2001
Fero Tomik - sk
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3/4/
5
Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3/4/
5
Geöffnet täglich (ausser Montag)13.00 - 18.00
FOTOS 1/2/3/4/
5
 
Júl/July 2001
Miro Gregor - sk
Miro Gregor - eng
Miro Gregor - deutsch
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3/4
Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3/4
Geöffnet täglich (ausser Montag)13.00 - 18.00
FOTOS 1/2/3/4
June/Jún 2001
Lilili - Ana Maria Guerrero
Lilili - Ana Maria Guerrero - eng
Otvorené denne (okrem pondelka)
od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ FOTO.  1/2/3/4/5
Oppened daily (except monday)
from 1.00pm till 6.00pm
OPENNING PHOTOS 1/2/3/4/5
Máj/May 2001
Ladislav Vallach (eng)
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)   (FOTOGRAFIA 3)
April/April 2001
FILMOVÉ PLAGÁTY
FILM PLAGAT´S eng
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)   (FOTOGRAFIA 3)
Marec/March 2001
Iosif Király - "INDIRECT"
Iosif Király - "INDIRECT" eng
Výstava potrvá do 3. decembra 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)   (FOTOGRAFIA 3)
Oktober/October 2000
Martin Kollár - Európa
Martin Kollár - Europe
Výstava potrvá do 1. novembra 2000.
Otvorené denne (okrem Pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)   (FOTOGRAFIA 3)
September/September 2000
Petr Weigl - PORTRÉTY
Petr Weigl- PORTRAITS
Výstava potrvá do 1. októbra 2000.
Otvorené denne (okrem Pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)   (FOTOGRAFIA 3)
August/August 2000
Pavol Socháň – Slovensko moje, Slovensko naše
Pavol Socháň – My Slovakia, Our Slovakia
Výstava potrvá do 4. septembra 2000.
Otvorené denne (okrem Pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)
Jún/June 2000
Stephanos Paschos - Fotografie
Stephanos Paschos (eng)
Výstava potrvá do 4. júla 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Máj/May 2000
Umelecká fotografia okolo roku 1900 V Nemecku
Kunstfotografie um 1900 in Deutschland
Výstava potrvá do 6. júna 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)   (FOTOGRAFIA 2)
Apríl/April 2000
ŠTYRI OČI OTVORENÉ
FOUR EYES OPEN
Výstava potrvá do 2. mája 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00
VERNISÁŽ (FOTOGRAFIA 1)
Marec/March 2000
KAREL KAMENÍK (1959 – 1997) (eng)
Výstava potrvá do 4. apríla 2000
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Február/February 2000
ŠPANIELSKA OBČIANSKA VOJNA (1936 – 1939)
GUERRA CIVIL ESPANOLA (1936 – 1939)

Výstava potrvá do 29. februára 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.

Január/January 2000
PHILIPPE PACHE (Švajčiarsko) - PORTRÉTY
PHILIPPE PACHE (Swiss) – PORTRAITS

Výstava potrvá do 30.januára 2000.
Otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.

Október/October 1999
NOVÉ MENÁ V SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ FOTOGRAFII
NEW NAMES IN SLOVAK PHOTOGRAPHY
Výstava potrvá od 4.10. do 3.11. 1999
otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.
Jún/June 1999
SALÓN NEZARADENÝCH 1999
SALON OF THE UNCLASSIFIED
Výstava potrvá od 2. júna do 4. júla 1999
otvorené denne (okrem pondelka) od 13.00 do 18.00 hod.